2014KoncertyKultura

Vánoční koncert v Bazilice Panny Marie ve Filipově.

V Bazilice Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově uspořádalo město Jiříkov vánoční koncert v rámci oslav stého výročí povýšení na město. Hostem byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého na varhany doprovázel Jiří Chlum. Necelé pětistovce posluchačů tak připravili krásný zážitek. Na programu byly skladby renesančních a barokních mistrů, doplněné autorskými skladbami interpretů. Úžasná akustika baziliky a tóny obou nástrojů naplnilo prostor krásnými tóny, které přinesly pohodou a uvolnění. Navodily slavnostní náladu očekávání narození Spasitele.