2015DivadloKultura

Smlouva

Divadelní hra „Smlouva“, kterou uvedl Dům kultury v Rumburku 16.prosince 2015, do adventního období, času klidu, pohody a rozjímání, na první pohled příliš nezapadala. Proč se zabývat se v tomto období člověkem, kterého jediným problém je : „Jak do sedmi dnů ukončit svůj život se ctí“? Teda ctí ze svého vnitřního pohledu na sebe sama! Životního zoufalce, u kterého se pocity, nálady a názory mění rychleji než tikot hodin. Který opovrhuje celým světem i sebou samým a přitom sebe miluje nadevše a touží po slávě a uznání. Bývalým autorem komedií, jemuž již leta jedinou společnost dělá whisky. Zaběhlý stereotyp jeho bytí naruší nový portýr. Nicka, která donutí dramatika vykouknout ze své utility a komunikovat s ním. Postupem času dojde k dohodě a podpisu smlouvy, kterou se portýr zavazuje, že splní jeho přání, ale za podmínek – místo, čas a způsob určí on! Na jevišti se postupně odvíjí výměna dominance aktérů. Odhalování jejich pravých pohnutek chování. Tajných, skrytých rysů jejich charakterů. Latentní, ale postupem času dominantní obava z konce života, dožene dramatika k porušení smlouvy. Na úkor portýra. Zdá se, že „zlo“ zvítězilo. Ale poslední slovo má autorita nejvyšší. Smrt, která přece jen vyslyší „přání“ dramatika a literu smlouvy naplní. Čas rozjímání není jen o bílém ale i černém světle, které nás, ať chceme nebo nechceme, provází životem. Díky brilantnímu výkonu Miroslava Etzlera – dramatik a Karla Zimy – portýr, odcházeli diváci s námětem k předvánočnímu rozjímání.