Tik Tik

Květnové divadelní představení Tik Tik, které se konalo 18. května 2022, uzavřelo abonentní sezonu 2021/22 Domu kultury Střelnice v Rumburku.  I když podle anotace na pozvánce by se mohlo zdát, že diváky čeká náročné psychologické drama, opak byl pravdou. Od prvního monologu bylo jasné, že traumatické stavy jednotlivých aktérů sice budou vytvářet konfliktní situace, ale z pohledu nezúčastněného pozorovatele často velmi humorné až komické. V kontextu představení ale velmi lidské. Pěkná tečka celého divadelního cyklu.