2022MotoSport

Foto ohlédnutí 2022 – motosport

Sportovní akce roku 2022 se již nekonaly v režimu epidemiologických omezení. Což bylo jak pro organizátory, sportovce i fanoušky fajn. Jenže předcházející restrikce se přece jen vracely, i když v jiné podobě. Natěšená moto komunita se chystala na další sezonu, jenže navázat na násilně přetrhané, ukončené akce se ukázalo jako velmi náročný, a občas i zcela nemožný úkol. Také termínový kalendář v minulém období vyladěný s minimem kolizních termínů, vzal za své. I přes tyto záludné překážky se uskutečnilo velké množství akcí. Od celostátních po lokální působnost. A za každou realizovanou akci patří každému, kdo se na její organizaci podílel, obrovské poděkování. Je to naděje obnovy kontinuity pro rok 2023. Ano, některé akce se již nepodařilo probudit k dalšímu pokračování. Na druhou stranu, občas se objevil nový podnik. Jen malý, lokální a jakou bude mít výdrž, to ukáže čas. Přesto i tato snaha o nový začátek je pozitivní.

Krátká obrazová rekapitulace z motoristických podniků, které naše redakce stihla v roce 2022 zdokumentovat, je v následující fotogalerii.