2023KoncertyKultura

Daniel Hůlka a Jakub Pustina – POP nebo OPERA

Dům kultury Střelnice v Rumburku uspořádal ve středu 12.dubna 2023 koncert pod názvem „Daniel Hůlka a Jakub Pustina – POP nebo OPERA“. V šedesátiminutovém pásmu pěvečtí protagonisté za doprovodu klavírní virtuosky doc. Marty Vaškové zazpívali vybrané árie z oper Rusalka a Prodaná nevěsta a následně z Pucciniho opery Turandot. Pro popovou část si vybrali skladby z muzikálů Dracula a Bídníci. Za úchvatný zážitek byli účinkující odměněni potleskem vestoje.